YRITTÄJYYSPAINOTUS KIMMOKE ON LUKIOMME VIIDEN KURSSIN LAAJUINEN KOKONAISUUS,

JOSSA OPISKELIJA SAA HARJOITELLA TYÖELÄMÄSSÄ MYÖHEMMINKIN HYÖDYLLISIÄ TAITOJA

Halusin lähteä mukaan yrittäjyyspainotuksen opintoihin, koska koen, että kursseilla opituista taidoista on hyötyä tulevaisuudessa ja opinnoista saa myös hyvän pohjan melkeinpä mihin vain tulevaisuuden ammattiin.”

Tiia Heimonen 2B