Polkuopinnot äidinkielessä, matematiikassa, englannissa ja ruotsissa tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden edetä näissä oppiaineissa osittain yksilölliseen tahtiin. Polkutunnit ovat kerran viikossa Kimpisen lukiossa järjestettäviä tunteja, joilla opiskelija voi sovitusti opettajan kanssa saattaa valmiiksi aiemmilla kursseilla kesken jääneitä opintojaan tai päinvastoin saada opetusta opiskellessaan kursseja nopeampaan tahtiin.

Siltaopinnot kuvataiteessa mahdollistavat opiskelijalle yksilöllisen etenemisen. Siltaopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös sellaisia kuvataiteen kursseja, joita ei muuten järjestettäisi pienen ryhmäkoon vuoksi.

Opiskelija pystyy liittämään polku- ja siltaopinnot osaksi omaa lukujärjestystään kurssitarjottimen kautta.