Lukiolaiset kuuluvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin opiskeluhuoltoon, joka tarjoaa opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat terveystarkastukset, terveysneuvonta, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen selvittely, oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta, opiskelijahuoltotyö sekä yhteistyö opettajien ja muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea opintojen sujumisessa. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, ja erityinen huomio on mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä erityistä tukea tarvitsevissa opiskelijoissa. Opiskeluhuolto auttaa opiskelijaa ongelmatilanteissa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.