Kimpisen lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoihinsa liikuntapainotus. Liikuntapainotuksessa opiskelijalla on kahden pakollisen liikuntakurssin lisäksi kuusi kurssia valinnaista liikuntaa. Valinnaisen liikunnan kursseilla opiskelijat pääsevät syventymään tarkemmin tiettyihin lajeihin ja kokeilemaan uusia juttuja. Näiden kurssien lisäksi he voivat valita syventäviä ja soveltavia kursseja, jotka ovat kaikille avoimia. Liikuntapainotukseen voi ilmoittautua yhteishaussa 9. luokan keväällä tai lukio-opintojen alettua.

Liikuntapainotteisen ryhmän kurssit

Lisäksi liikuntapainotteisen ryhmän opiskelijoiden toivotaan suorittavan liikunnan lukiodiplomi, varsinkin mikäli he aikovat suuntautua opetuksen, liikunnan tai terveydenhuollon aloille.

Liikuntadiplomi

Diplomisuoritus on koko lukioaikainen opinnäyte liikunnan osalta. Osa-alueina ovat portfolio, terveystiedon tutkielma, oma erityisosaaminen ja fyysinen suorituskyky (kestävyys-, lihaskunto- ja motoriikkatestit). Kurssin voi suorittaa, kun on suorittanut vähintään 5 liikuntakurssia. Lisätietoja www.edu.fi (lukiodiplomit).

Kimpinen liikkuu!

Kimpisen lukio on mukana valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -hankkeessa. Hankkeen myötä olemme lisänneet liikettä opiskelupäiviin. Myös monipuolisesta liikunnan kurssitarjonnasta voit valita taitojasi kehittäviä ja hyvinvointiasi lisääviä kursseja.

Etelä-Karjalan urheiluakatemia

Etelä-Karjalan urheiluakatemia on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksissa tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Akatemiaan otetaan urheilijoita, jotka tähtäävät urallaan kansalliselle tai kansainväliselle huipulle. Akatemialajeja ovat kaikki ne lajit, joissa opiskelija täyttää akatemiaopiskelijalle asetetut kriteerit. Yleisiä kriteerejä ovat vaadittava harjoittelun laatu, vastuuvalmentaja ja koulunkäynnin sujuva suorittaminen. Valmennuksesta vastaavat lähtökohtaisesti seurojen lajivalmentajat sekä mahdollisesti urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat.

Keskeisenä tavoitteena akatemiatoiminnassa on nuoren urheilijan koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. Urheiluakatemia mahdollistaa kahdesti päivässä harjoittelemisen järjestämällä aamuharjoituksia kolme kertaa viikossa: tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina. Akatemiassa oleminen edellyttää sekä opiskeluissa että urheilussa edistymistä. Opintojen ja aikataulujen suunnitteluun saa apua opinto-ohjaajalta.


Akatemiaharjoitusten osalta urheilija huolehtii itse harjoituspäiväkirjasta ja kurssisuoritusten saamisesta sekä selvittää mahdolliset poissaolonsa. Urheilijan tulee itse olla aktiivinen ja vastuuntuntoinen opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa.

Aamuharjoituksiin osallistuminen katsotaan osaksi lukio-opintoja. Lukion aikana voi saada kahdeksan kurssia aamuharjoituksiin osallistumisesta. Tarkempaa tietoa urheiluakatemiasta löydät akatemian kotisivuilta. Urheiluakatemian kotisivuilta löydät myös akatemiaoppaan ja harjoituspäiväkirjan (ks. kohta ”Materiaalit”).

“Urheiluakatemia antaa hyvät edellytykset yleisurheilun ja koulun yhdistämiseen. Urheiluakatemiassa saa tehdä aamuharjoituksia kolmena päivänä viikossa. Olen huomannut, että aamutreeneistä on ollut hyötyä minulle, vaikka teenkin päivän pääharjoituksen vasta koulun jälkeen illalla. Aamutreenit myös herättävät minut, jolloin jaksan keskittyä koulussa opiskeluun paremmin. Samoin päivän päätreeni sujuu huomattavasti paremmin, kun on harjoitellut jo aamulla. Urheilijalle, joka harrastaa tavoitteellisesti jotakin urheilulajia, suosittelen ainakin harkitsemaan urheiluakatemiaa. “

Riina Heikkonen 2H